Jak se počítají ceny výher ve Vánoční hře PEF 2018?

odměnyVánoční hra PEF 2018, kterou jsme realizovali pro Provozně ekonomickou fakultu ČZU v Praze, běží od 1. do 16. prosince 2018. Od začátku hry mají hráči možnost otevírat okénka PEFky, za kterými nacházejí body. Bodů můžou získat 10, 20 nebo 30.

Na začátku hry hráči nevěděli, o co se přesně hraje. Stejně se jich zapojilo do hry přes 300, což je pravděpodobně rekord za všechny vánoční hry, které jsme od roku 2011 pořádali!

Minimální rozestup mezi otevřením každých dvou okének je 6 hodin. Mnozí hráči již nyní tedy mají otevřena všechna okénka.

Záleží na tom, které okénko otevřete?

Pokračovat ve čtení…

Vznik PEF v roce 1952

PEF vznikla v roce 1952 jako Fakulta ekonomiky a organizace zemědělství; autor obrázku Patrik Hácha

(Autor obrázku – Patrik Hácha)

Provozně ekonomická fakulta vznikla v roce 1952 pod názvem Fakulta ekonomiky a organizace zemědělství jako součást Vysoké školy zemědělské. Studium bylo zaměřeno především na provoz a ekonomiku zemědělství. Později se rozšířilo o informatiku. Studijní programy, které fakulta nabízí se stále rozšiřují v oblasti ekonomiky, managementu, správy a informatiky.

Příští Víte, že… následuje 5. 4. 2017