Studenti ČZU uspěli v soutěži AGROFERTu: Porotu zaujala slepice Pipina

Studenti ČZU dosáhli úspěchu v celorepublikové soutěži o nejlepší komunikační kampaň vyhlášenou společností AGROFERT. Se svým návrhem a maskotem Pipinou se umístili na druhém místě. Zeptali jsme se jich na podrobnosti.

Praxe na CZU-Point One, studenti ČZU

Foto: Gabriela Koláčková

Cílem soutěže bylo připravit koncept komunikační kampaně pro partnerství firmy AGROFERT s Českým olympijským týmem v návaznosti na konání LOH 2016 v Riu. Tým složený ze studentů PEF (Martina Isabella Kunc, Eva Lebdušková, Pavel Koláček a Tomáš Pokorný) a FLD (Matyáš Dřevo) pod vedením mentorky Jany Polákové se s úkolem vypořádal více než úspěšně.

Tvorby konceptu se studenti zhostili v rámci univerzitní aktivity „Položka do CV, aneb praxe na ČZU“, kterou pořádá Point One – Podnikatelský inkubátor ČZU. Po předložení svého životopisu a motivačního dopisu podstoupili zájemci o zpracování projektu výběrové řízení. Odborná komise složená ze zástupců HR a marketingového oddělení, mentorů a manažerky Point One následně vybrala výše zmíněný realizační tým. Ten po dobu jednoho semestru komunikační kampaň zpracovával.

Proč jste se do projektu přihlásili?

Studenti ČZU: Hlavně ze zvědavosti – AGROFERT je známá značka. A pak také kvůli získání praktických zkušeností, které se budou hodit do CV. Vedle brigád se bude práce pro AGROFERT dobře vyjímat.

Jak jste měli rozdělené role v týmu?

Jana: Já jsem byla mentorem, který tým vedl, a ostatní studenti byli těmi “pracanty” :-).

Studenti ČZU: Na začátku jsme dělali všichni všechno, ale potom jsme si práci rozdělili podle toho, kdo s čím měl zkušenosti a co ho bavilo. Každý také hodně využíval svých kontaktů a známostí.

Jak spolupráce probíhala?

Studenti ČZU: Velmi dobře. Všichni byli aktivní a vyhledávali si informace, aby byli připravení a plnili své úkoly včas. Na konci se všechny jednotlivé části projektu složily dohromady a vytvořila se z nich finální verze.

Point One logo

Vyvrcholením úsilí byla prezentace výsledků před marketingovým oddělením AGROFERTu, která se uskutečnila 12. ledna 2016 v prostorách firmy. Projekt porotu zaujal a studenti ČZU se umístili na druhém místě.

V čem vámi navržená komunikační kampaň spočívala?

Studenti ČZU: Pro propojení značky AGROFERT a Českého olympijského týmu jsme navrhli komplexní balíček aktivit. Ty se daly libovolně kombinovat, přidávat a ubírat. Jediným limitem byl zadaný rozpočet. Vzali jsme v úvahu dosavadní aktivity AGROFERT a jeho styl komunikace. Celou kampaň jsme spojili linkou maskota a mysleli i na propagační aktivity před a v průběhu olympiády, včetně propojení na sociálních sítích. Aktivity jsme umístili především do olympijského parku na Lipně, kde se bude koncentrovat hlavní zájem o olympiádu.

Co porotu nejvíce zaujalo?

Nejvíce je zaujala slepice Pipina – tedy maskot, který celou komunikační kampaní provází. Pozitivně přijali i to, že projekt byl komplexní a zároveň variabilní. Líbila se jim stylizace do zemědělství a využití existujících ploch a zdrojů AGROFERTu.

Slepice Pipina - maskot

Slepice Pipina; autor návrhu maskota: Barbora Zadražilová

Co vám účast na projektu přinesla?

Eva: Hlavně zkušenosti, které můžu prokázat i certifikátem o tom, že jsem se projektu účastnila. Dosud jsem moc praktických zkušeností s marketingem neměla.

Pavel: Já zase oceňuji zkušenost z velké prezentace před někým jiným než spolužáky.

Matyáš: Na vlastní kůži jsem si vyzkoušel, jak funguje projekt od začátku do konce. Bylo vidět, jak týmovou prací úspěšně roste a schůzku od schůzky postupuje kupředu.

Martina: Díky práci na komunikační kampani AGROFERTu jsem “vzala na milost” týmové projekty. Měla jsem totiž špatné zkušenosti s prací v týmu, kdy jsem často musela projekt vypracovat sama, protože ostatní nic nedělali.

Všichni: Vlastně nám všem projekt přinesl pozitivní zkušenosti s prací v týmu a také nové přátele.

Studentům gratulujeme. Děkujeme za rozhovor a za výbornou reprezentaci ČZU!