Hra pro Veletrh pracovních příležitostí PEF 2023

Do hry se přihlásíte vyplněním údajů a potvrzením svého e-mailu. Po potvrzení můžete udělovat souhlasy s poskytnutím svých údajů jednotlivým firmám, jež navštívíte.
To enter the game, fill in your details and confirm your email. Once confirmed, you can give consent to provide your details to individual companies you visit.

Do hry se započítavají pouze studentské e-maily studentů ČZU.
Only student e-mails from students of ČZU will be counted in the game.