Hra pro Veletrh pracovních příležitostí PEF 2024


Přehled všech udělených souhlasů
Overview of all consents granted

Počet udělených souhlasů určuje počet, kolikrát jste uveden(a) ve slosování.
The number of times you are entered into the draw determines the number of times you have agreed to share your contact with a company.

U již navštívených firem můžete v přehledu kliknutím souhlas udělit i zrušit podle svého přání.
For the companies already visited, you can click in the overview to grant and withdraw consent as you wish.