Doktorské studium na Provozně ekonomické fakultě

zimní semestr PEF; autor Míša BochňákováV úterý 9. dubna se na PEF ČZU uskutečnilo setkání zájemců o doktorské studium s vedením oddělení vědy a výzkumu a zástupci jednotlivých doktorských studijních programů. Duben je poslední měsíc podání přihlášek k doktorskému studiu a uspořádaná schůzka měla za účel poskytnout potřebné informace o přijímacím řízení a studijních oborech.

Na začátku proděkan pro vědu a výzkum, doc. Ing. Milan Houška, Ph.D., prezentoval doktorské studijní programy na PEF ČZU a informoval o studijních povinnostech, možnostech získání mimořádných stipendií či mezinárodních stáží a o podpoře vlastního výzkumu ze strany fakulty. Pan proděkan také zmínil, že od letošního roku se mění struktura studijních programů – v rámci získané akreditace na fakultě vznikl nový program “Systémové inženýrství a informatika”. V novém programu se doktorandi mohou více zapojit do vlastních výzkumů. Také se změnila i rámcová témata, která více odrážejí skutečný vývoj vědeckých směrů v této oblasti.

Po úvodu vystoupili doktorandi různých ročníků a kateder PEF ČZU, kteří se podělili se zájemci o své zkušenosti. Jako hlavní výhody doktorského studia na PEF byly zmíněny možnosti zapojit se do života katedry a do reálných projektů, podpora výzkumných aktivit, široká škála možností pro vzdělávání a zahraniční stáže.

Ve druhé části schůzky se uskutečnila diskuse, kdy se zájemci o studium ptali vedoucího oddělení vědy a výzkumu, Ing. Ladislava Šány, na průběh přijímacího řízení, využití angličtiny během studia či na spojení studia s praxí. Současní doktorandi doplňovali odpovědi z vlastních zkušeností. O doktorské studium byl velký zájem, jak ze strany studentů PEF ČZU, tak i absolventů jiných vysokých škol.

Pokud byste chtěli pokračovat ve studiu a věnovat se vědecké činnosti, přihlášku k doktorskému studiu lze podat do 30. dubna. Přijímací řízení se uskuteční 12. června. Další informace o podmínkách přihlášení a rámcových tématech lze najít na webových stránkách PEF ČZU.