Zkoušky jsou hotové a co dál? 🤔

Zkouškové období je úspěšně ukončeno a zbývá už jen vyřídit administrativní formality ohledně odevzdání indexu a závaznému přihlášení k promoci 🎓. Co všechno je potřeba si připravit?

  1. Zkontrolovat, jestli jsou všechny známky zapsané v indexu, a to jak v papírovém, tak v elektronickém. 📜
  2. Vytisknout a vyplnit závaznou přihlášku k promoci. 👩‍🎓 👨‍🎓
  3. Potvrzení o zaplacení poplatku za promoci. 💰

Největší oříšek bývá v tom, kde vytisknout výpis známek. Nestačí přehled za celé studium, který je dostupný v UIS v záložce E-index. Je potřeba vytisknout speciální přehled, který najdete na hlavní stránce Portálu studentaZobrazení a tisk přehledu studia.

Dalším krokem je vyplnění a vytištění závazné přihlášky k promoci, která je dostupná v Pokynech pro končící ročníky k organizaci závěru studia. Společně s přihláškou je nutné odevzdat potvrzení o zaplacení poplatku za promoci. Poplatek můžete zaplatit několika způsoby.

  • Úhradou na pokladně ČZU na SICu (je potřeba mít s sebou kartu studenta nebo aspoň ID uživatele, které najdete v UIS v sekci Informace o mém studiu).
  • Složenkou.
  • Bankovním převodem na účet.

Platební údaje potřebné pro platbu složenkou nebo bankovním převodem jsou v záložce Financování studia. Je tam uvedena i splatnost, ale nelekejte se, toto datum je pouze orientační, většinou je splatnost shodná s datem, do kterého je potřeba splnit všechny předepsané studijní povinnosti. Radši si to ale zkontrolujte v Pokynech pro končící ročníky.

Teď už je vše připraveno k odevzdání na studijní oddělení. 😊 👍

A pokud se nějaká zkouška nevydařila?

Nevadí, jen je potřeba říct to vaší studijní referentce a můžete pokračovat v plnění zkoušek. Jen pozor, nezapomeňte, že v září musíte na zápis do dalšího studia! (Pro ty, kteří odkládají SZZ, je speciální termín zápisu, který bude zveřejněn v rozpisu zápisů.)

Další rady a tipy ohledně závěru studia