Kalendář událostí a akcí na PEF a ČZU

články / všechny akce a události / Státní závěrečné zkoušky (únor 2020)

úterý 04.02.2020 08:00 - pátek 07.02.2020 18:00
Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze
 
PEF: SZZ únor 2020 – přehled důležitých termínů
bakalářské a magisterské studium
Odevzdání práce: do 30. 11. 2019
Přihláška ke státní zkoušce: 1. - 31. 12. 2019
Student provede kontrolu osobních údajů v IS a potvrdí jejich správnost. Při samotném přihlášení se k SZZ zadá volitelný komplexní předmět (koridor, pouze vybrané obory Ing. studia). Vše na http://is.czu.cz.
Splnění všech předepsaných studijních povinností, na studijní oddělení odevzdat index spolu s výpisem známek z IS v termínu do 24. 1. 2020
- index se odevzdá na studijní oddělení spolu s přehledem známek, tento termín je závazný pro zařazení studenta k SZZ, po tomto termínu již zařazení není možné,
- pokud má student ještě vypsán zkouškový termín do 31. 1. 2020, oznámí tuto skutečnost studijnímu oddělení a materiály odevzdá v individuálně dohodnutém termínu.
Státní závěrečné zkoušky: 4. - 7. 2. 2020
- rozpis na jednotlivé dny bude zveřejněn v IS do 31. 1. 2020 (http://is.czu.cz).
Promoce: Aula ČZU v Praze, termín bude upřesněn do začátku SZZ
- závaznou přihlášku k promoci s dokladem o zaplacení poplatku za promoci 300,- Kč je nutné odevzdat spolu s indexem a výpisem známek na studijní oddělení do 24. 1. 2020, pokud byl poplatek zaplacen již v květnu, zůstává v platnosti,
Tyto termíny jsou závazné.
Prof. Ing. Libuše Svatošová, CSc. PhDr. Pavla Rymešová, Ph.D.
proděkanky PEF pro studijní a pedagogickou činnost
zdroj: https://www.pef.czu.cz/cs/r-7008-studium/r-7026-informace-pro-studenty/r-12272-statni-zaverecna-zkouska


Chcete být neustále v obraze? Čtěte Newsletter Akčního týmu, sledujte AT TV, nebo se rovnou přidejte do Akčního týmu.

Máte nějaký návrh na novou akci nebo událost, která není v kalendáři? Napište nám na smat@pef.czu.cz.

1 komentář u „Kalendář událostí a akcí na PEF a ČZU“

Komentáře nejsou povoleny.