Ohlédnutí za konferencí Agrární Perspektivy 2015

Ve dnech 16. až 18. září 2015 se na Provozně ekonomické fakultě České zemědělské univerzity v Praze uskutečnil další ročník vědecké konference Agrární Perspektivy (Agrarian Perspectives). Tématem bylo globální zemědělské podnikání a ekonomika venkova (Global Agribusiness and the Rural Economy). Přečtěte si více o průběhu konference.

AP 2015 (4) AP 2015 (6)

Pokračovat ve čtení…

Ohlédnutí za konferencí Agrární perspektivy 2014

Dne 16. 9. 2014 se na Provozně ekonomické fakultě ČZU v Praze uskutečnil 23. ročník konference Agrární perspektivy. Tématem byl komunitně vedený místní rozvoj (CLLD). Přinášíme vám sestřih z konference a rozhovor s jedním z řečníků plenárního zasedání – Ing. Radimem Sršněm, Ph.D. prezidentem Evropské asociace LEADER pro rozvoj venkova (ELARD). Zeptali jsme se ho na roli ELARDu v komunitně vedeném místním rozvoji.

Pokračovat ve čtení…

O všech povoláních Radima Sršně

Od začátku letošního roku je poprvé prezidentem Evropské Asociace LEADER pro rozvoj venkova (ELARD) Čech. Je jím starosta obce Dolní Studénky, manažer místní akční skupiny Šumperský venkov, místopředseda Sdružení místních samospráv a vysokoškolský pedagogický pracovník v jedné osobě, Ing. Radim Sršeň, Ph.D. Akční tým PEF využil toho, že se Radim Sršeň zúčastnil letošního ročníku konference Agrární perspektivy a vyptal se ho nejen na jeho činnost v ELARDu. Rozhovor si můžete přečíst na následujících řádcích.

Radim SršeňIng. Radim Sršeň, Ph.D., foto: Radim Sršeň

Pokračovat ve čtení…

Proděkan Zagata o konferenci Agrární perspektivy

Ve dnech 16. a 17. září 2014 se na Provozně-ekonomické fakultě ČZU v Praze uskuteční již 23. ročník konference Agrární perspektivy. Tématem konference je komunitně vedený rozvoj (CLLD z anglického Community led local development. Obsah konference nám přiblížil pan proděkan Mgr. Ing. Lukáš Zagata, Ph. D. Celý videorozhovor naleznete v článku níže.

Pokračovat ve čtení…

Konference Agrární perspektivy XXII. – Prof. Ulrich Hamm: Spotřebitelé se začínají zajímat o dodavatelské řetězce

V úterý 17. 9. proběhl na půdě České zemědělské univerzity první den konference Agrární perspektivy. Jedním z řečníků, kteří přednesli příspěvek na plenárním zasedání, byl i profesor Ulrich Hamm z univerzity v Kasselu. Jeho oborem je zemědělský marketing, především ekologické zemědělství. Na konferenci ale hovořil o značení místních a regionálních produktů. Jeho výzkumný tým představil v Německu nové označení tzv. Regionální okénko, jakousi nálepku, která má spotřebitele informovat nejen o původu produktu, ale i o tom, přes jaké zpracovatele produkt prošel až po místo, kde byl zabalen.

Plenární zasedání konference Agrární Perspektivy 2013Foto by Maru; konference Agrární Perspektivy 17.9.2013, pavilon T

Akční tým PEF se pana profesora Hamma vyptal nejen na prezentovaný článek, ale i na jeho osobní názor na bioprodukty a ekologické zemědělství i na to, jakým způsobem vede své doktorandy a jak funguje doktorské studium na jeho domovské univerzitě.

Pokračovat ve čtení…