Kdy mohu žádat o sociální stipendium?

Žádost se podává, pokud pobíráte přídavek na dítě a příjem vaší rodiny za kalendářní rok nepřevýšil 1,5 násobek životního minima rodiny. Povinnou přílohou k žádosti je „Sdělení pro účely přiznání stipendia.“ Toto potvrzení vydává na vaši žádost úřad státní sociální podpory v místě bydliště. Více se můžete dozvědět na https://www.pef.czu.cz/cs/r-7008-studium/r-7026-informace-pro-studenty/r-8474-stipendia  

 

Kdy mohu získat prospěchové stipendium?

Studentům bakalářského a navazujícího magisterského studia v prezenční (denní) formě studia může být za vynikající studijní výsledky přiznáno prospěchové stipendium. V akademickém roce 2019/2020 bylo pro jeho získání třeba vykonat všechny zkoušky na první pokus, mít studijní průměr do 1,3 včetně, být řádně zapsán do vyššího ročníku a podat žádost o stipendium v den zápisu … Číst dál Kdy mohu získat prospěchové stipendium?

 

Kdy mám nárok na ubytovací stipendium a kdy musím podat žádost?

Pokud je PEF vaší první vysokou školou a máte trvalé bydliště mimo hl. m. Prahu, nestudujete na jiné vysoké škole, nepřekročili jste standardní dobu studia, potom máte pravděpodobně nárok na ubytovací stipendium (informujte se o podrobnostech). Od akademického roku 2014/2015 se žádosti podávají pouze elektronicky prostřednictvím portálu UIS – Moje studium – Portál studenta – … Číst dál Kdy mám nárok na ubytovací stipendium a kdy musím podat žádost?

 

Jaká stipendia mohu získat v průběhu studia?

Ubytovací – informace o ubytovacím stipendiu Prospěchové – informace o prospěchovém stipendiu Sociální – informace o sociálním stipendiu Mimořádná – za aktivity, které výrazně převyšují běžné studijní povinnosti Sportovní – jsou součástí mimořádných a udělují se za účast v nejvyšších soutěžích a současných výborných studijních výsledcích