Pomoc! Čekají mě státnice! Co teď?

Sova PEF nese knihy - příprava na státniceKonečně! Po tolika vyčerpávajících dnech, skoro beze spánku a stále u počítače, jste dopsali svoji bakalářskou práci! Nebo jste možná byli z řad pilnějších studentů a neodevzdávali na poslední chvíli. Ať tak nebo tak, neměli byste zapomínat, že odevzdáním závěrečné práce to nekončí. Blíží se totiž státnice!

Tak máte odevzdáno – a co teď? Státnice jsou za dveřmi…

Pojďme si to shrnout v bodech:

  1. Zjistěte si termíny pro odevzdání příslušných dokumentů (viz bod 5) na studijní, v harmonogramu PEF se podívejte na termíny SZZ a termíny promocí.
  2. Podejte přihlášku ke státní závěrečné zkoušce: Portál studenta > Přihláška k SZZ (obrázek) > černá šipka (přihlášení) > potvrdíte stisknutím Podat přihlášku ke státní zkoušce (V Přehledu termínů SZZ uvidíte u zvoleného termínu v kolonce slovo Podáno, pokud byla přihláška korektně podána).
  3. Pak se soustřeďte na splnění všech zápočtů a zkoušek – bez toho se na státnice nedostanete. (Nezapomeňte mít vše zapsané v indexu).
  4. Dále se musíte zastavit v pokladně v SICu a zaplatit poplatek za promoce 300,- Kč. (Je to administrativní poplatek za účast na promoci, cena platná k 4. 4. 2017).
  5. Na studijní oddělení je pak potřeba odevzdat vytištěnou a podepsanou závaznou přihlášku k promocím (vytisknete z is.czu.cz), potvrzení o zaplacení poplatku, výkaz o studiu (index) a výpis známek (ten si tiskne každý student sám v IS.CZU.cz, konkrétně pod “Zobrazení a tisk přehledu studia” se zaškrtnutými položkami Vytisknout větu “Podpisem stvrzuji správnost a úplnost přehledu.” a Zařadit pouze úspěšně ukončené předměty v Portál studenta (vyexportované PDF – na šířku jednostranně vytištěné a podepsané – tyto papíry se vkládají do oficiálních materiálů SZZ proto nepřehýbat a nesešívat).
  6. Pak už jen čekáte na přiřazení komise. Informace o komisi naleznete v Portál studenta > Přihláška k SZZ > Přihláška > Komise SZZ (minimálně týden před konáním Vaší SZZ).
  7. Doporučujeme před státnicemi přečíst: 10 věcí, které je dobré vědět, když jdete ke státnicím.

Teď už byste měli vědět všechny podstatné a důležité informace. Na závěr vám přejeme hodně štěstí, dobrou komisi a pěkné promoce!