PEF otevřela své brány zájemcům o studium

V pátek 23. a v sobotu 24. ledna 2015 se na Provozně ekonomické fakultě opět uskutečnily Dny otevřených dveří. I přes nepřízeň počasí na PEF dorazily stovky studentů, aby získaly informace o možnostech studia, prohlédly si budovu fakulty i areál univerzity. Akční tým PEF byl u toho a přináší vám malou reportáž doplněnou fotkami.

smat-20150126123255 smat-20150126124017
Jako již každoročně, i letos probíhaly Dny otevřených dveří ve dvou dnech. Pro studenty středních škol, kteří nejsou v pátek uvolněni z výuky, je jistě velké plus, že mohou dorazit i v sobotu. Program v obou dnech začínal v 9 hodin besedou s vedením fakulty v přednáškové místnosti EI. V pátek proběhla beseda ještě v 11 a 14 hodin, v sobotu pouze od 11 hodin. Studenti se během hodinového programu dozvěděli řadu zajímavých informací nejen o studiu, ale i o celkové atmosféře na fakultě. Besedu vždy zahajovala paní proděkanka pro studijní záležitosti – buď PhDr. Pavla Rymešová, Ph.D. nebo prof. Ing. Libuše Svatošová, CSc. Následovalo úvodní slovo děkana fakulty, Ing. Martina Pelikána, Ph.D. Poté byla studentům promítnuta zajímavá prezentace, která jim představila fakultu i areál univerzity. Dále hovořili zástupci zodpovědní za průběh přijímacího řízení z matematiky a z cizího jazyka. Kromě povinné matematiky mají studenti na výběr z angličtiny nebo němčiny, přičemž pro cizince je povinná čeština. Na závěr měla pro studenty připravené informace vedoucí studijního oddělení, Mgr. Ivana Berníková.

smat-20150126123947 smat-20150126123635
Po besedě měli studenti možnost prohlédnout si fakultu. Průvodkyněmi jim byly slečny ze studijního oddělení, které na PEF také studují. Kromě ukázání budovy také zájemcům o studium zodpovídaly mnoho dotazů i z vlastních zkušeností. Nejvíce potenciální studenty zajímaly možnosti vyjet na Erasmus či jak studovat obory v anglickém jazyce. Zájemcům o studium se kromě moderní budovy líbil i areál univerzity, kde je tak říkajíc “vše na jednom místě”.

smat-20150126123717 smat-20150126123918
Studenti středních škol obdrželi brožurku s informacemi o otevíraných oborech a charakteru studia. Také si mohli zakoupit cvičebnice se vzorovými příklady z matematiky a cizího jazyka pro přípravu na přijímací řízení. Nabídnuty jim byly také přípravné kurzy z obou okruhů, které začínají v únoru. Věříme, že se zájemcům naše fakulta zalíbila a po úspěšně složených přijímacích zkouškách se stanou našimi studenty.