Inovace doktorského studijního programu na PEF aneb ohlédnutí za realizovanými semináři, workshopy a školeními

V březnu 2012 byl na PEF zahájen projekt Inovace doktorského studijního programu zaměřený na zkvalitnění a rozvoj doktorského studia. V jeho rámci proběhlo 8 různých akcí – seminářů, workshopů a školení a 2 úvodní semináře (tzv. induction weeks) pro nové doktorandy. Letos v listopadu projekt skončil. Přinášíme proto malé ohlédnutí za akcemi, které proběhly. Vyptali jsme se nejen organizátorů na průběh seminářů a workshopů, ale i samotných účastníků na to, co jim semináře přinesly.

Číst dálInovace doktorského studijního programu na PEF aneb ohlédnutí za realizovanými semináři, workshopy a školeními

Doktorská vědecká konference Think together – v roce 2014 nově

Dne 3. 2 .2014 se opět uskuteční konference určená doktorandům Provozně-ekonomické fakulty – Think together (zkráceně TT). Studenti mají opět možnost prezentovat literární rešerši svého výzkumu (doktorandi v 1. ročnících) či již výsledky svého bádání (doktorandi vyšších ročníků). Letošní ročník se ale svým formátem liší od ostatních. Akční tým PEF proto vyzpovídal Mgr. Ing. Lukáše Zagatu, Ph.D., proděkana pro vědeckou a výzkumnou činnost, který zodpovídá za organizaci konference. Jak bude konference probíhat a na co se můžete těšit, se dočtete na následujících řádcích.

Číst dálDoktorská vědecká konference Think together – v roce 2014 nově

Založte si startup ve třech krocích aneb Dny podnikatelského inkubátoru na PEF ČZU v Praze

Dny podnikatelského inkubátoru (alias Den π) je série praktických seminářů podnikatelství nabízený Centrem inovací a transferu technologií Provozně ekonomické fakulty ČZU v Praze jako neformální vzdělávací kurz. Cílem kurzu je podpořit inovativní prostředí na České zemědělské univerzitě v Praze a umožnit zájemcům o podnikání rychlý a bezproblémový přechod z úvah do podnikatelské praxe.

Číst dálZaložte si startup ve třech krocích aneb Dny podnikatelského inkubátoru na PEF ČZU v Praze

Diskuse s poradcem prezidenta Agrární komory Ing. Jaroslavem Tomšů na PEF

V rámci Life Sciences Film Festivalu v týdnu od 14. do 18. 10. 2013 se promítalo i na PEF. Úterní promítání bylo zakončeno diskusí s poradcem prezidenta Agrární komory Ing. Jaroslavem Tomšů. Rozebírala se především agrárně-ekonomická a agrárně-politická témata.

Logo festivalu Life Sciences Film Festivallogo PEFLogo Agrární komory

Číst dálDiskuse s poradcem prezidenta Agrární komory Ing. Jaroslavem Tomšů na PEF

Rozhovor s držitelem letošní Ceny ministra zemědělství za vynikající disertační práci

U příležitosti zahájení školního roku studentů prvního ročníku doktorských studijních programů dne 2. 10. 2013 byla udělena Cena ministra zemědělství za vynikající disertační práce s přínosem pro praxi v oblasti zemědělství, lesnictví a vodního hospodářství. Z rukou náměstka ministra Ing. Stanislava Kozáka si ocenění převzali mimo jiné i dva zástupci z PEF – Ing. Igor Krejčí, Ph.D. a Ing. Andrea Jindrová, Ph.D. Jedná se o velký úspěch hodný následování, a proto Akční tým PEF kontaktoval Ing. Igora Krejčího, Ph.D. a vyptal se ho na podstatu práce i plány do budoucna.

Číst dálRozhovor s držitelem letošní Ceny ministra zemědělství za vynikající disertační práci