Kdy budou v září 2018 zápisy do studia PEF?

Míša BochňákováNa Provozně ekonomické fakultě ČZU probíhají zápisy do studia vyšších ročníků oborů bakalářského i navazujícího studia vždy v září, v týdnu po skončení opravných termínů zápočtů a zkoušek. Termíny zápisů jsou tradičně zveřejňovány v PDF na webu PEF, případně také v DOCX na UISu. (Ověřte si je na oficiálním webu.)

Studenti mají povinnost se dostavit na zápis podle určeného harmonogramu a přinést si s sebou:

  • index a
  • kopii aktuálních stránek indexu (poslední rok nebo všechny stránky, kde jsou změny od minula).

Který den se koná zápis navazujících ročníků?

V následujícím rychlém přehledu najdete datum. Pro podrobnosti a čas se podívejte na detailní rozpisy pro prezenční studium nebo pro kombinované studium níže.

prezenční bakalářské obory do 2. ročníku10. září 2018
prezenční bakalářské obory do 3. ročníku11. září 2018
prezenční bakalářské obory s odloženými státnicemi (po 3. ročníku)13. září 2018
prezenční navazující magisterské obory do 2. ročníku12. září 2018
prezenční navazující magisterské obory s odloženými státnicemi (po 2. ročníku)14. září 2018
kombinované bakalářské obory do 2. ročníku17. září 2018
kombinované bakalářské obory do 3. ročníkuINFOK 17. září; PAEKN 18. září 2018
kombinované navazující obory do 2. ročníkuPAEKN 12. září; INFOKN a PAAKN 19. září 2018
kombinované obory s odloženými státnicemi (po posledním ročníku)13. září 2018

Prezenční studium bakalářské – zápisy do studia září 2018

PAE bakalářské – do 2. ročníku10. září 2018 08:30 EI (příjmení od A do M)
10. září 2018 13:00 EI (příjmení od N do Ž)
PAE bakalářské – do 3. ročníku11. září 2018 08:30 EI (příjmení od A do M)
11. září 2018 13:00 EI (příjmení od N do Ž)
PAE bakalářské po 3. ročníku bez státnic13. září 2018 08:30 EI
PAA bakalářské – do 2. ročníku10. září 2018 08:30 EII
PAA bakalářské – do 3. ročníku11. září 2018 08:30 EII
PAA bakalářské po 3. ročníku bez státnic13. září 2018 08:30 EII
VSRR bakalářské – do 2. ročníku10. září 2018 13:00 EII
VSRR bakalářské – do 3. ročníku11. září 2018 13:00 EII
VSRR bakalářské po 3. ročníku bez státnic 13. září 2018 11:00 EII
INFO bakalářské – do 2. ročníku10. září 2018 08:30 EIII
INFO bakalářské – do 3. ročníku11. září 2018 08:30 EIII
INFO bakalářské po 3. ročníku bez státnic13. září 2018 08:30 EIII
HKS bakalářské – do 2. ročníku10. září 2018 12:00 EIII
HKS bakalářské – do 3. ročníku11. září 2018 12:00 EIII
HKS bakalářské po 3. ročníku bez státnic13. září 2018 08:30 EIII
SYI bakalářské – do 2. ročníku10. září 2018 13:00 EIII
SYI bakalářské – do 3. ročníku11. září 2018 13:00 EIII
SYI bakalářské po 3. ročníku bez státnic13. září 2018 08:30 EIII
EM bakalářské – do 2. ročníku10. září 2018 14:00 EIII
EM bakalářské – do 3. ročníku11. září 2018 14:00 EIII
EM bakalářské po 3. ročníku bez státnic13. září 2018 13:00 EII
BA bakalářské – do 2. ročníku10. září 2018 15:00 EIII
BA bakalářské – do 3. ročníku11. září 2018 15:00 EIII
BA bakalářské po 3. ročníku bez státnic13. září 2018 13:00 EII
INFOA bakalářské – do 2. ročníku10. září 2018 16:00 EIII
INFOA bakalářské – do 3. ročníku11. září 2018 16:00 EIII
INFOA bakalářské po 3. ročníku bez státnic13. září 2018 13:00 EII
Chcete příště dostat důležité informace rovnou do e-mailu?

 

Prezenční studium navazující magisterské – zápisy do studia

PAEN navazující magisterské – do 2. ročníku12. září 2018 08:30 EI
PAEN navazující magisterské po 2. ročníku bez státnic14. září 2018 08:30 EI
PAAN navazující magisterské – do 2. ročníku12. září 2018 08:30 EII
PAAN navazující magisterské po 2. ročníku bez státnic14. září 2018 08:30 EII
VSRRN navazující magisterské – do 2. ročníku12. září 2018 13:00 EII
VSRRN navazující magisterské po 2. ročníku bez státnic14. září 2018 11:00 EII
INFON navazující magisterské – do 2. ročníku12. září 2018 08:30 EIII
INFON navazující magisterské po 2. ročníku bez státnic14. září 2018 08:30 EIII
HKSN navazující magisterské – do 2. ročníku12. září 2018 11:00 EIII
HKSN navazující magisterské po 2. ročníku bez státnic14. září 2018 08:30 EIII
SYIN navazující magisterské – do 2. ročníku12. září 2018 13:00 EIII
SYIN navazující magisterské po 2. ročníku bez státnic14. září 2018 08:30 EIII
PRN navazující magisterské – do 2. ročníku12. září 2018 13:00 EIII
PRN navazující magisterské po 2. ročníku bez státnic14. září 2018 08:30 EIII
EMN navazující magisterské – do 2. ročníku12. září 2018 08:30 EIV
EMN navazující magisterské po 2. ročníku bez státnic14. září 2018 13:00 EII
INFOAN navazující magisterské – do 2. ročníku12. září 2018 11:00 EIV
INFOAN navazující magisterské po 2. ročníku bez státnic14. září 2018 13:00 EII
EADAN navazující magisterské – do 2. ročníku12. září 2018 13:00 EIV
EADAN navazující magisterské po 2. ročníku bez státnic14. září 2018 13:00 EII
BAN navazující magisterské po 2. ročníku bez státnic14. září 2018 13:00 EII

Kombinované studium – zápisy do studia září 2018

PAEK bakalářské – do 2. ročníku17. září 2018 13:00 EI
PAEK bakalářské – do 3. ročníku18. září 2018 13:00 EI
PAEK bakalářské po 3. ročníku bez státnic13. září 2018 09:00 EIV
PAEKN navazující magisterské – do 2. ročníku12. září 2018 13:00 EI
PAEKN navazující magisterské po 2. ročníku bez státnic13. září 2018 13:00 EIV
INFOK bakalářské – do 2. ročníku17. září 2018 08:30 EI
INFOK bakalářské – do 3. ročníku17. září 2018 10:30 EI
INFOK bakalářské po 3. ročníku bez státnic13. září 2018 09:00 EIV
INFOKN navazující magisterské – do 2. ročníku18. září 2018 08:30 EI
INFOKN navazující magisterské po 2. ročníku bez státnic13. září 2018 13:00 EIV
PAAKN navazující magisterské – do 2. ročníku18. září 2018 10:30 EI
PAAKN navazující magisterské po 2. ročníku bez státnic13. září 2018 13:00 EIV

Souvidející dotazy z průvodce studenta: