Studenti prostorového plánování ČZU v Karlovarském kraji

Již osmým rokem připravuje magisterský studijní program Prostorové plánování na Fakultě životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze studenty na profesionální dráhu plánovačů rozvoje území, a to ve všech územních dimenzích a společensko-vědních souvislostech. Těžiště výuky je v projektech, kde studenti aplikují veškeré své teoretické znalosti.