Karel Těšínský

Ještě jednou se vrátíme na náměstí Hrdinů (Heldenplatz) ve vídeňském Hofburgu. Zde jsme již obdivovali sochu Evžena Savojského. Protějškem této velkolepé jezdecké soše je další dílo Antona Dominika Fernkorna (1813-1878) a je jím jezdecká socha arcivévody Karla Ludvíka Jana Josefa Vavřince Rakouského, Carl Ludwig Johann Joseph Laurentius von Österreich (1771, Florencie –  1847, Vídeň). Tento rakouský vojevůdce, člen dynastie Číst více…