Hoří nám za patami?

Lesní požáry jsou důležitou disturbancí evropských lesů a mají zásadní vliv na jimi zasažený ekosystém. Mezi nejvýznamnější faktory ovlivňující četnost a rozsah požárů patří teplota vzduchu, vlhkost prostředí, rychlost větru, ale také čas dojezdu hasičů na místo požáru.