Dřevařský pavilon FLD vytváří podmínky pro významné zkvalitnění technického vzdělávání a podporuje využití dřeva v ČR jako nejvýznamnější obnovitelné suroviny

Dřevařský pavilon tvořící součást kampusu ČZU vznikl v roce 2015 díky podpoře Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu VaVpI. Řadí se mezi nejvýznamnější investiční akce, které byly na ČZU v posledních desetiletích realizovány.