Co přináší nově schválený Akt EU o umělé inteligenci

Jako první právní úprava na světě regulující omezení ukládaná pro využití a nasazení umělé inteligence bylo koncem května 2024 schváleno nařízení Evropského parlamentu a Rady EU, jímž se stanoví harmonizovaná pravidla pro umělou inteligenci.