Facebookové skupiny PEF

Skripta a učebnice PEFFacebookové skupiny sdružují lidi s podobným zájmem – pomáhají budovat komunity. Na Provozně ekonomické fakultě ČZU již pátým rokem vzniká oficiální facebooková skupina pro nastupující studenty prvních ročníků. Letos můžeme ale oproti předchozím rokům nalézt několik novinek, které nově umožnil Facebook a využili správci sociálních sítí PEF z Akčního týmu. Vezměme to ale popořádku – jak se prvácké skupiny vyvíjely?

Rychlý seznam nových skupin:

Otevřené, nebo uzavřené skupiny?

V roce 2014 vznikla fakultní skupina pro prváky ještě otevřená. V takové skupině je možné – bez nutnosti být členem – nejen vidět, kdo je ve skupině, ale také si číst skupinové příspěvky. Členové pak mají privilegium do skupiny také přispívat. Oproti otevřeným skupinám existují skupiny uzavřené a tajné. Tajné skupiny nemá moc smysl rozebírat, protože ty nejsou vidět a člověk se do nich dostane prakticky jen na pozvání. Uzavřené skupiny sice umožňují vidět seznam členů, ale už neumožňují vidět veřejně obsah. Pro zobrazení obsahu je nutný vstup do skupiny a pro vstup je nutné získat souhlas buď některého ze členů, nebo správce.

S vývojem Facebooku byli správci nejdříve pouze konkrétní lidé, ale později bylo možné přiřadit také skupiny čítající správce Facebookových stránek. V případě PEF tomu tak je právě u skupin prváků, kdy právě členové Akčního týmu, kteří spravují stránku PEF, mají také správcovská práva příslušných skupin. Vystupovat zde pak mohou buď svým vlastním jménem, nebo jménem stránky – jak si sami zvolí.

Ono to tedy není až tak na té jejich volbě – jednoduše – pokud chtějí něco napsat jménem svým – vlastní názor – vystupují za sebe. Pokud jde o oficiální informaci, pak vystupují jménem fakulty.

Novinky letošního léta

Všechny nové skupiny jsou již vytvářeny v režimu skupiny uzavřené. Znamená to, že pro přístup k obsahu musí být uživatel členem skupiny. Jsou tím určitým způsobem respektována práva na ochranu vyjadřování členů skupiny. Na jedné straně ochrana členů – na druhé je ale přísnější kontrola, kdo do skupiny má přístup. V letošním roce vznikly prvácké skupiny dvě.

První skupina je pro nově nastupující studenty bakalářského studia, druhá pro nově nastupující studenty navazujícího magisterského studia. Proč jsou skupiny dvě? Jednoduše proto, že nejde o stejné “prváky” a někteří jsou o 3 roky výše a nemá tedy smysl je spojovat dohromady. Každá ze skupin má jiné okruhy zájmů.

Prváci PEF ČZU 2018/19

Do druhé skupiny mohou přecházet studenti, kteří již byli prváky v roce 2015, na základě nastavení facebooku mají mezi letošní navazující automaticky schválený přístup. Jiní nově příchozí jsou na vstupu “legitimováni” a pokud ve skupině nemají co dělat, tak do ní nejsou vpuštěni. Stejný proces probíhá u prváků bakalářského studia.

Všechny nové skupiny obsahují stručná pravidla, kde je vysvětleno, k čemu je uživatelé smějí používat.

Co, když si studenti chtějí například prodávat skripta mezi ročníky?

Na tuto situaci reaguje zcela nová skupina PEF, která byla vytvořena právě k uvedenému účelu. Jmenuje se:

Dostanou se do ní ti, kteří se opět prokážou svým studentským loginem a potvrdí, že chápou, k čemu je skupina určena.

Skripta a učebnice PEF

Cílem skupiny je prodej skript a učebnic mezi jednotlivými ročníky. Ve skupině jsou využity také nové kategorie pro diskusi – jedná se o tzv. “units” (Facebookem překládané jako “jednotky” a také jako “lekce”). Tyto jednotky slouží k rozlišení oborů a vytvoření vláken pro jednotlivé obory tak, aby studenti konkrétních oborů mohli diskutovat informace přímo pro svůj obor napříč jednotlivými ročníky.

Skupina pro skripta a učebnice tak může spojovat studenty všech ročníků na úrovni konkrétních oborů. Současně byla propagována ve všech skupinách prváků jednotlivých let a zapojení uživatelé v ní rychle přibývají. Chcete-li urychlit své schválení přístupu do skupiny, nezapomeňte pravdivě odpovědět na dvě jednoduché otázky:

  1. Jaký je váš studentský login?
  2. Rozumíte a souhlasíte s pravidly skupiny?

Jde o to, že skupina není určena ke komerčním a nevyžádaným nabídkám (obojí je ve skupině zakázáno) a má pomáhat studentům zejména s nákupem a prodejem skript.

 

Věříme, že skupiny pomohou studentům k dosahování jejich cílů efektivněji než dříve a jsme připraveni jim – jako vždy – pomáhat.