Založte si startup ve třech krocích aneb Dny podnikatelského inkubátoru na PEF ČZU v Praze

Dny podnikatelského inkubátoru (alias Den π) je série praktických seminářů podnikatelství nabízený Centrem inovací a transferu technologií Provozně ekonomické fakulty ČZU v Praze jako neformální vzdělávací kurz. Cílem kurzu je podpořit inovativní prostředí na České zemědělské univerzitě v Praze a umožnit zájemcům o podnikání rychlý a bezproblémový přechod z úvah do podnikatelské praxe.

Pokračovat ve čtení…Založte si startup ve třech krocích aneb Dny podnikatelského inkubátoru na PEF ČZU v Praze

Diskuse s poradcem prezidenta Agrární komory Ing. Jaroslavem Tomšů na PEF

V rámci Life Sciences Film Festivalu v týdnu od 14. do 18. 10. 2013 se promítalo i na PEF. Úterní promítání bylo zakončeno diskusí s poradcem prezidenta Agrární komory Ing. Jaroslavem Tomšů. Rozebírala se především agrárně-ekonomická a agrárně-politická témata.

Logo festivalu Life Sciences Film Festivallogo PEFLogo Agrární komory

Pokračovat ve čtení…Diskuse s poradcem prezidenta Agrární komory Ing. Jaroslavem Tomšů na PEF

Rozhovor s držitelem letošní Ceny ministra zemědělství za vynikající disertační práci

U příležitosti zahájení školního roku studentů prvního ročníku doktorských studijních programů dne 2. 10. 2013 byla udělena Cena ministra zemědělství za vynikající disertační práce s přínosem pro praxi v oblasti zemědělství, lesnictví a vodního hospodářství. Z rukou náměstka ministra Ing. Stanislava Kozáka si ocenění převzali mimo jiné i dva zástupci z PEF – Ing. Igor Krejčí, Ph.D. a Ing. Andrea Jindrová, Ph.D. Jedná se o velký úspěch hodný následování, a proto Akční tým PEF kontaktoval Ing. Igora Krejčího, Ph.D. a vyptal se ho na podstatu práce i plány do budoucna.

Pokračovat ve čtení…Rozhovor s držitelem letošní Ceny ministra zemědělství za vynikající disertační práci

Doktorandem na PEF krok za krokem

Připravili jsme nejen pro nové doktorandy takový malý návod, jak to chodí na doktorském studiu na PEF. Možná si na začátku studia kladete stejnou otázku: Co všechno to doktorské studium obnáší a co se ode mě očekává? Odpovědi nabízí samozřejmě především oficiální dokumenty – Studijní a stipendijní řád, které je radno pečlivě prostudovat. Pokud ale chcete slyšet i různé zajímavosti a postřehy “ze života”, rozhodně čtěte dále!

Pokračovat ve čtení…Doktorandem na PEF krok za krokem

Konference Agrární perspektivy XXII. – Prof. Ulrich Hamm: Spotřebitelé se začínají zajímat o dodavatelské řetězce

V úterý 17. 9. proběhl na půdě České zemědělské univerzity první den konference Agrární perspektivy. Jedním z řečníků, kteří přednesli příspěvek na plenárním zasedání, byl i profesor Ulrich Hamm z univerzity v Kasselu. Jeho oborem je zemědělský marketing, především ekologické zemědělství. Na konferenci ale hovořil o značení místních a regionálních produktů. Jeho výzkumný tým představil v Německu nové označení tzv. Regionální okénko, jakousi nálepku, která má spotřebitele informovat nejen o původu produktu, ale i o tom, přes jaké zpracovatele produkt prošel až po místo, kde byl zabalen.

Plenární zasedání konference Agrární Perspektivy 2013Foto by Maru; konference Agrární Perspektivy 17.9.2013, pavilon T

Akční tým PEF se pana profesora Hamma vyptal nejen na prezentovaný článek, ale i na jeho osobní názor na bioprodukty a ekologické zemědělství i na to, jakým způsobem vede své doktorandy a jak funguje doktorské studium na jeho domovské univerzitě.

Pokračovat ve čtení…Konference Agrární perspektivy XXII. – Prof. Ulrich Hamm: Spotřebitelé se začínají zajímat o dodavatelské řetězce