logo Akční tým

Ztratil/a jsem občanský průkaz a jdu k zápisu, co mám dělat?

K zápisu je nutné si přinést doklad totožnosti (kromě občanského průkazu je možné přinést i jiný státem vydaný doklad prokazující totožnost – pas, řidičský průkaz). Nezapomeňte ztrátu občasnkého průkazu nahlásit policii.

V případě zahraničních studentů pak pas nebo povolení k pobytu.