Jaká stipendia mohu získat v průběhu studia?

logo Akční tým
 

Kdy mám nárok na ubytovací stipendium a kdy musím podat žádost?

logo Akční tým

Pokud je PEF vaší první vysokou školou a máte trvalé bydliště mimo hl. m. Prahu, nestudujete na jiné vysoké škole, nepřekročili jste standardní dobu studia, potom máte pravděpodobně nárok na ubytovací stipendium (informujte se o podrobnostech).

Od akademického roku 2014/2015 se žádosti podávají pouze elektronicky prostřednictvím portálu UIS – Moje studium – Portál studenta – Žádost o ubytovací stipendium.

„Žádost o ubytovací stipendium“ se podává jednou kdykoliv během studia. Před podáním žádosti je nutné v is.czu.cz zadat číslo účtu pro výplatu stipendia („Bankovní spojení“).

 

Za jakých podmínek lze přerušit studium?

logo Akční tým

V případě bakalářského studia po odstudování nejméně jednoho semestru, v případě navazujícího kdykoli po zahájení studia, minimálně však na jeden rok. Výjimkou jsou studenti odkládající státnice, kteří přerušují studium do dne státnic.

Pro přerušení musíte vyplnit žádost a odevzdat ji i s indexem na studijní oddělení.

Pokud chcete přerušení prodloužit, odešlete žádost své studijní referentce.

 

Nemůžu se dostavit na promoci, co mám dělat?

logo Akční tým

Ode dne promoce si diplom můžete (po předložení občanského průkazu) vyzvednout u své studijní referentky v jejich úředních hodinách, případně se můžete přihlásit na následující termín promocí (tzn. po termínu následujících státních závěrečných zkoušek).

Bez názvu - 1