Jaká stipendia mohu získat v průběhu studia?

logo Akční tým
 

Kdy mohu žádat o sociální stipendium?

logo Akční tým

Žádost se podává, pokud pobíráte přídavek na dítě a příjem vaší rodiny za kalendářní rok nepřevýšil 1,5 násobek životního minima rodiny. Povinnou přílohou k žádosti je „Sdělení pro účely přiznání stipendia.“ Toto potvrzení vydává na vaši žádost úřad státní sociální podpory v místě bydliště.

 

Kdy mohu získat prospěchové stipendium?

logo Akční tým

Studentům bakalářského a navazujícího magisterského studia v prezenční (denní) formě studia může být za vynikající studijní výsledky přiznáno prospěchové stipendium. V akademickém roce 2014/2015 bylo pro jeho získání třeba vykonat všechny zkoušky na první pokus, mít studijní průměr do 1,3 včetně a být řádně zapsán do vyššího ročníku. (viz www.pef.czu.cz)

 

Kdy mám nárok na ubytovací stipendium a kdy musím podat žádost?

logo Akční tým

Pokud je PEF vaší první vysokou školou a máte trvalé bydliště mimo hl. m. Prahu, nestudujete na jiné vysoké škole, nepřekročili jste standardní dobu studia, potom máte pravděpodobně nárok na ubytovací stipendium (informujte se o podrobnostech).

Od akademického roku 2014/2015 se žádosti podávají pouze elektronicky prostřednictvím portálu UIS – Moje studium – Portál studenta – Žádost o ubytovací stipendium.

„Žádost o ubytovací stipendium“ se podává jednou kdykoliv během studia. Před podáním žádosti je nutné v is.czu.cz zadat číslo účtu pro výplatu stipendia („Bankovní spojení“).