V zimním semestru třetího ročníku jsem nesplnil předmět, co mám dělat?

logo Akční tým

Pokud nejsou žádné termíny v letním semestru, dostavíte se na zápis do studia pro řešení odložených státních závěrečných zkoušek (SZZ), kde podáte žádost o odložení SZZ a opakování předmětu.

Pokud předmět úspěšně absolvujete, budete si moci dát přihlášku k únorové SZZ.

 

Za jakých podmínek lze přerušit studium?

logo Akční tým

V případě bakalářského studia po odstudování nejméně jednoho semestru, v případě navazujícího kdykoli po zahájení studia, minimálně však na jeden rok. Výjimkou jsou studenti odkládající státnice, kteří přerušují studium do dne státnic.

Pro přerušení musíte vyplnit žádost a odevzdat ji i s indexem na studijní oddělení.

Pokud chcete přerušení prodloužit, odešlete žádost své studijní referentce.

 

Do kdy mám po ukončení studia statut studenta?

logo Akční tým

Studentem jste do dne státní zkoušky.

Nejste-li zaměstnán/a nebo OSVČ, nejste po dobu studia povinen hlásit se k platbě sociálního pojištění.

Informace o zdravotním pojištění Vám pak poskytne konkrétní pojištovna (ochranná lhůta 1 měsíc po SZZ, v případě pokračování ve studiu 3 měsíce).

 

Nemůžu se dostavit na promoci, co mám dělat?

logo Akční tým

Ode dne promoce si diplom můžete (po předložení občanského průkazu) vyzvednout u své studijní referentky v jejich úředních hodinách, případně se můžete přihlásit na následující termín promocí (tzn. po termínu následujících státních závěrečných zkoušek).

Bez názvu - 1