Jaká stipendia mohu získat v průběhu studia?

Sova s penězi, stipendium

 

Kdy mohu žádat o sociální stipendium?

Žádost se podává, pokud pobíráte přídavek na dítě a příjem vaší rodiny za kalendářní rok nepřevýšil 1,5 násobek životního minima rodiny. Povinnou přílohou k žádosti je „Sdělení pro účely přiznání stipendia.“ Toto potvrzení vydává na vaši žádost úřad státní sociální podpory v místě bydliště.

Sova s penězi, stipendium