Kdy mohu získat prospěchové stipendium?

Studentům bakalářského a navazujícího magisterského studia v prezenční (denní) formě studia může být za vynikající studijní výsledky přiznáno prospěchové stipendium. V akademickém roce 2014/2015 bylo pro jeho získání třeba vykonat všechny zkoušky na první pokus, mít studijní průměr do 1,3 včetně a být řádně zapsán do vyššího ročníku. (viz www.pef.czu.cz)

Sova s penězi, stipendium