Kdy mohu získat prospěchové stipendium?

Studentům bakalářského a navazujícího magisterského studia v prezenční (denní) formě studia může být za vynikající studijní výsledky přiznáno prospěchové stipendium. V akademickém roce 2014/2015 bylo pro jeho získání třeba vykonat všechny zkoušky na první pokus, mít studijní průměr do 1,3 včetně a být řádně zapsán do vyššího ročníku. (viz www.pef.czu.cz)

Sova s penězi, stipendium

 

Kdy a kde si vyzvednout studentský průkaz / ISIC?

Studentský průkaz / ISIC / Alive se vydává na Studijním informačním centru (SIC) od začátku září, pokud jste vložili fotografii do návratky a byla vám schválena.

Provozní dobu kartového centra naleznete na https://www.sic.czu.cz/cs/r-8835-kartove-centrum.

logo Akční tým

 

Nemám zápočet a potřebuji si předmět přesunout do dalšího ročníku.

Požádejte o přesun předmětu prostřednictvím univerzální žádosti.

Žádost se podává při zápisu do vyššího ročníku.

Můžete takto přesunout maximálně dva předměty.

logo Akční tým