Kde a kdy si mohu vyzvednout index, když nastupuji do prvního ročníku?

Index je možné vyzvednout po začátku semestru v infocentru PEF. Informace o vyzvedávání bývají po začátku semestru vylepeny na dveřích infocentra (přízemí PEF – vedle bufetu u hl. vchodu), případně vám informace sdělí i v infocentru.Sova za dveřmi