Letní semestr PEF ČZU 2016/17

Dne 10. února byl pro letní semestr zveřejněn na webu PEF “Harmonogram LS 2016/17”, neboli “Důležité termíny LS – pedagogická činnost akademický rok 2016/2017″, ze kterého čerpáme následující seznam. Současně jsme jej rozšířili a doplnili o další termíny akcí, které nás v letním semestru čekají z dalších zdrojů. Mohli jsme se někde přehlédnout, nebo se mohou některé termíny ještě změnit – proto vám ve všech případech raději doporučujeme si informace ověřovat a nespoléhat se jen na jeden zdroj. Máme se i v tom to semestru opět na co těšit a přejeme, abyste do něj i vy vstoupili tou správnou nohou!

Harmonogram letního semestru PEF ČZU 2016/17

Únor 2017 – zahájení semestru

Termín Událost Podrobnosti
13.2.2017
pondělí
Zahájení výuky v letním semestru Vítejte v novém semestru!
23.2.2017
čtvrtek
Veletrh pracovních příležitostí PEF jobs.pef.czu.cz
24.2.2017
pátek
Deadline pro podání žádostí o změny Týká se změn volitelných předmětů, uznání předmětu i uznávání zápočtů

Březen 2017 – odevzdání prací, poslední možnost podání přihlášky

Termín Událost Podrobnosti
7.3.2017 FÓRUM ČZU: Vize českého zemědělství Beseda s ministrem Jurečkou.
15.3.2017
středa
Deadline pro odevzdání bakalářských prací (BP) na katedry Chcete-li se zúčastnit státnic (SZZ) v květnu až červnu 2017, odevzdejte práci včas. Zjistěte si předem, do kolika hodin se práce vybírají a kde přesně.
18.3.2017
sobota
Ples studentů ČZU 7. Ples studentů ČZU, který pořádá Asociace studentů ČZU.
23.3.2017 Začni s neziskovkou Hledáte zajímavou praxi?
23.-24.3.2017
čt-pá
Promoce únorových absolventů Harmonogram promocí najdete v PDF na studentovi.
24.3.2017 Den otevřených dveří PEF Akce s podtitulem Vyber si svůj obor!
28.3.2017
úterý
Andrej Babiš: Veřejné finance a vize ČR Přednáška v aule.
31.3.2017
pátek
Deadline pro odevzdání diplomových prací (DP) na katedry Chcete-li se zúčastnit státních závěrečných zkoušek (SZZ) v květnu až červnu 2017, odevzdejte práci včas. Zjistěte si předem, do kolika hodin se práce vybírají a kde přesně.
31.3.2017
pátek
Deadline podání přihlášky ke studiu v akademickém roce 2017/18 Pozor – poplatek 500 Kč musí být uhrazen také do 31.3.2017!

Duben 2017 – volitelné předměty, příprava na zkoušky

Termín Událost Podrobnosti
10.-16.4.2017
po-ne
Volba volitelných předmětů pro další ročník studia (1. kolo) Nerozhoduje rychlost zápisu, ale je více než vhodné to v daném týdnu stihnout.

Týká se pouze některých oborů a ročníků. Info bude v UISu.

11.4.2017 Den se studentskými organizacemi Obvykle probíhá cca od 10 do 14 hodin před menzou.
14.4.2017 Velký pátek Státní svátek
17.4.2017 Velikonoční pondělí Státní svátek
17.4.2017
pondělí
Celkový přehled termínů zkoušek v letním semestru Do tohoto dne by měli zkoušející vypsat do UISu všechny zkouškové termíny. (Podle studijního a zkušebního řádu platí ale 2 týdny před začátkem zkouškového období, tj. 24.4.2017, resp. 10.4. pro končící ročníky.)
17.-23.4.2017
po-ne
Zápočtový týden pro končící ročníky PEF ČZU Hodně štěstí! 🙂
21.4.2017
pátek
Ukončení výuky v letním semestru pro končící ročníky PEF ČZU  
24.4.-15.5.2017
po-po
Zkouškové období pro končící ročníky PEF ČZU  
24.-30.4.2017
po-ne
Volba volitelných předmětů pro další ročník studia (2. kolo) Pokud nebude otevřen předmět, který jste si zvolili v prvním kole, máte možnost vybrat si jiný. Opět – stihněte termín.
29.4.2017
sobota
Pražský Majáles  
30.4.2017
neděle
Deadline podání přihlášky ke studiu doktorského studijního programu v akademickém roce 2017/18 Přihlášení vyžaduje domluvu se školitelem – nenechávejte to na poslední chvíli.

Květen 2017 – zkouškové období, státní závěrečné zkoušky

Termín Událost Podrobnosti
1.5.2017
pondělí
Svátek práce  Státní svátek. 
1.-7.5.2017
po-ne
Zápočtový týden pro nekončící ročníky PEF ČZU Hodně štěstí!
5.5.2017
pátek
Ukončení výuky v letním semestru 2016/17 pro nekončící ročníky  
8.5.2017
pondělí
Den vítězství  Státní svátek.
8.5.-30.6.2017
po-pá
Zkouškové období v letním semestru pro nekončící ročníky  
16.5.2017
úterý
Rektorský den a Miss Agro Tradiční akce na ČZU – Miss Agro.
22.5.-2.6.2017
po-pá
Státní závěrečné zkoušky (SZZ) bakalářských oborů (Bc.) Už jste četli náš článek 10 věcí, které je dobré vědět, když jdete ke státnicím?
29.5.-9.6.2017
po-pá
Státní závěrečné zkoušky (SZZ) navazujících magisterských oborů (Ing.) Hodně štěstí u státnic

Červen 2017 – přijímací řízení na PEF ČZU, promoce

Termín Událost Podrobnosti
8.-9.6.2017
čt-pá
Konference ERIE 2017 14th International conference on Efficiency and Responsibility in Education
?.6.2017 Přijímací řízení do doktorských studijních programů  
12.-16.6.2017
po-pá
Přijímací zkoušky do bakalářských oborů Podrobnosti na webu PEF.
19.-22.6.2017
po-čt
Promoce absolventů (inženýrské) Harmonogram bude pravděpodobně na studentovi.
20.6.2017
úterý
Náhradní termín přijímacích zkoušek do bakalářských oborů Je povolován pouze výjimečně – na základě zdůvodněné žádosti.
22.-25.6.2017
čt-ne
Promoce absolventů (bakalářské) Harmonogram bude pravděpodobně na studentovi.
26.-30.6.2017
po-pá
Přijímací zkoušky do navazujících magisterských oborů PEF ČZU Podrobně na webu PEF.

Červenec 2017 – prázdniny, zápisy do prvních ročníků

Termín Událost Podrobnosti
1.7.-31.8.2017
so-čt
Prázdniny  
5.-6.7.2017
st-čt
Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje,
Den upálení Mistra Jana Husa
Státní svátky
10.7.2017
pondělí
Výsledky přijímacích zkoušek do bakalářského studia PEF ČZU Nejpozdější datum zveřejnění v UISu, resp. is.czu.cz/prihlaska. Pro navazující magisterské studium 11.7.2017.
11.-12.7.2017
út-st
Zápis do 1. ročníku bakalářského studia PEF ČZU  
13.-14.7.2017
st-čt
Zápis do prvního ročníku navazujícího magisterského studia PEF ČZU  
21.-24.7.2017
pá-po
Plánovaná odstávka IS velkého rozsahu Od pátku 20:00 do pondělí 06:00. (Viz web OIKT.)
24.7.-6.8.2017
po-ne
(Předpoklad) Celofakultní dovolená Uzavřená fakulta, nedostupnost studijního oddělení.

Srpen 2017 – seznamovací kurz Rozlet PEF

Termín Událost Podrobnosti
15.8.2017
úterý
Deadline pro podání přihlášky na Rozlet Seznamovací kurz Rozlet PEF je již tradiční fakultní akcí pro nastupující studenty do prvních ročníků bakalářského studia.
15.8.2017
úterý
Deadline pro podání odvolání proti rozhodnutí o přijetí do bakalářského studia  
18.-21.8.2017
pá-po
Plánovaná odstávka IS velkého rozsahu. Od pátku 20:00 do pondělí 06:00. (Viz web OIKT.)
20.8.2017
neděle
Deadline pro podání odvolání proti rozhodnutí o přijetí do navazujícího magisterského studia  
28.-31.8.2017
po-čt
Seznamovací kurz pro studenty prvních ročníků bakalářského studia Rozlet PEF Sledujte Rozlet PEF na Facebooku.

Září 2017 – zápisy do vyšších ročníků

Termín Událost Podrobnosti
1.-8.9.2017
pá-pá
Presemestrální období Opravné zkouškové termíny za zimní i letní semestr 2016/17.
6.9.2017
středa
Náhradní termín zápisu do 1. ročníků bakalářských oborů Povoluje se na základě podané žádosti a pro přijaté v rámci odvolacího řízení.
7.9.2017
čtvrtek
Náhradní termín zápisu do 1. ročníků navazujících oborů Povoluje se na základě podané žádosti a pro přijaté v rámci odvolacího řízení.
11.-22.9.2017
po-pá
Zápisy do vyšších ročníků Harmonogram bude pravděpodobně v UISu.
13.-15.9.2017
st-čt
Konference Agrarian Perspectives XXVI. Podrobnosti na webu ap.pef.czu.cz.
28.9.2017
čtvrtek
Den české státnosti  

Říjen 2017 – akademický rok 2017/18

Termín Událost Podrobnosti
2.10.2017
pondělí
Zahájení akademického roku 2017/18 (předpoklad)

Všechny termíny jsou uvedené bez jakékoli záruky a platné jsou pouze ty, které jsou vyhlášeny oficiálně.