Aktualizace termínů konání voleb do Akademického senátu

Na základě rozhodnutí volební komise byly 14. 2. 2012 vyhlášeny nové termíny konání voleb. Návrh kandidátů probíhá od 20. 2. 2012 do 2. 3. 2012 v následujících časech v místnosti E251:

den datum čas
podnělí 20.2. a 27.2.2012 9:00-11:00
úterý 21.2. a 28.2. 2012 14:00-16:00
středa 22.2. a 29.2. 2012 10:00-12:00
čtvrtek 23.2. a 1.3.2012 14:00-16:00
pátek 24.2. a 2.3.2012 9:00-11:00

Pokud budete navrhovat svého kandidáta, nezapomeňte o něm opět úvést tyto informace:

  • jméno a příjmení
  • katedra (zaměstnanci), studijní obor a ročník (studenti)
  • kontaktní údaje ve formě e-mailové adresy a telefonního čísla,  kde bude navrhovaný/á kandidát/ka k zastižení
  • písemnou informaci o tom, do kterého z obou senátů je navrhovaný/á kandidát/ka navrhován/a
  • písemnou informaci o tom, do které z komor (zaměstnanecké nebo studentské) senátu je navrhovaný/á kandidát/ka navrhován/a

Pokud budete podávat návrh na kandidáta za studenty či za profesorský sbor, je nutné komisi předložit  průkaz o příslušnosti k akademické obci, tj. ISIC, ITIC, index, zaměstnanecký průkaz aj. V jiném případě nebudete k navrhování kandidátů a potažmo ani volbě puštěni.

Poté, co budou všichni kandidáti navrženi, bude harmonogram voleb následující:

5. – 9. 3. 2012 jednání s navrženými kandidáty
13. 3. 2012 zveřejnění seznamu kandidátů
23. 3. 2012 ukončení všech forem volebních kampaní
26. – 27. 3. 2012 volby v nové zasedačce PEF (E155) 10:00-13:00
28. 3. 2012 v 10:00 vyhlášení výsledků voleb na nástěnce fakultního senát u v mezaninu I. schodiště PEF

Věříme, že zvážíte svou volbu kandidátů pečlivě a že v březnu uvítáme nový Akademický senát s vědomím, že bude hájit zájmy PEF a jejich studentů.

Váš Akční tým 

1 komentář u “Aktualizace termínů konání voleb do Akademického senátu

Komentáře nejsou povoleny.