Konference ERIE očima Ing. Krejčího, Ph.D.

Ve dnech 2. – 3. června proběhla v prostorách PEF již 13. mezinárodní konference na téma Efficiency and Responsibility on Education (Efektivnost a zodpovědnost ve vzdělání). Na konferenci byla možnost vyslechnout hned několik desítek přednášejících hovořících v anglickém jazyce. Celá akce se uskutečnila pod záštitou Provozně ekonomické fakulty, organizována byla katedrou systémového inženýrství v čele s Ing. Martinou Beránkovou, Ph.D. Jeden z editorů konference Ing. Igor Krejčí, Ph.D. nám v rozhovoru zajímavě odpověděl hned na několik otázek.

Ing. Igor Krejčí, Ph.D.

Číst dál

Výsledky přijímacích zkoušek na PEF ČZU a seznamovací kurz Rozlet PEF 2016

Od 6. do 8. června 2016 probíhaly na PEF ČZU řádné termíny přijímacích zkoušek do bakalářského studia. Přijímačky byly v pěti posluchárnách (EI, EII, EIII, SIC a RKU – v kruhové hale), denně ve čtyřech termínech. Uchazeči napsali testy a během dvou dnů se dozvěděli své bodové výsledky. Počty bodů jsou samozřejmě důležité, ale to hlavní, zda byl uchazeč přijat, či ne, se dozví teprve po zasedání hlavní přijímací komise, která podle harmonogramu oznámí hranice pro přijetí pro jednotlivé obory dne 16. června.

Číst dál

Pivoňky ze sbírky doc. Havlíčka

FOTOGALERIE UVNITŘ ČLÁNKU — V atriu PEF proběhla výstava doc. Zdeňka Havlíčka z Katedry informačních technologií. Ačkoli se profesně zabývá především informatikou, překvapil svou pestrou a neuvěřitelně rozsáhlou sbírkou nejrůznějších druhů a odrůd pivoněk. Příjemnou atmosféru dokreslily studentské projekty – webové aplikace, které využívaly vlastní databázi pivoněk doc. Havlíčka. Každý zájemce se díky nim mohl dozvědět potřebné informace k dané odrůdě. Nás ale zajímalo něco málo právě o doc. Havlíčkovi.

Doc. Zdeněk Havlíček

Číst dál